Toda aquela federación deportiva galega que desexe formar parte da UFEDEGA debe cumplimentar o seguinte modelo e remitilo a

ufedega@gmail.com

SOLICITUD AFILIACIÓN UFEDEGA_2019