O CSD convoca axudas para deportistas de alto nivel

O Consello Superior de Deportes abriu o prazo para que os deportistas de alto nivel poidan solicitar, a través das federacións deportivas españolas como entidades colaboradoras, axudas para a protección social e para participar en competicións internacionais. Así o recolle o BOE/BOE, que fixa que a contía destinada a estes fins ascende a un máximo de 25.857.423,14 euros. En concreto, as axudas para sufragar as cotizacións á Seguridade Social son de ata 18.100.196,19 euros para deportistas de alto nivel ou equipos que obtivesen resultados en probas olímpicas en Campionatos de Europa, do Mundo ou Xogos Olímpicos. Polo que se refire ás axudas para aqueles deportistas que representen a España en competicións internacionais, asígnase unha cantidade mínima de 7.757.226,95 euros, e poderá ser solicitada en base aos proxectos presentados polas súas federacións deportivas. Esta partida orzamentaria contempla recursos económicos procedentes do 1% dos ingresos derivados da comercialización dos dereitos audiovisuais do fútbol profesional español.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-B-2019-29911.pdf

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *