PROCESO ELECTORAL

A presentación de candidaturas se poderá realizar persoalmente, por correo certificado ou por calquera outro medio que deixe constancia de dita solicitude, tal e como indica o regulamento electoral. Informamos que o email de ufedega@gmail.com está habilitado para tal efecto.

  • Acta da asamblea xeral extraordinaria do 26 de maio de 2023.

  • Convocatoria asamblea extraordinaria e ordinaria 2023

  • Regulamento electoral aprobado na Asamblea Xeral.

  • Calendario electoral elaborado pola Xunta electoral.