NOSOS SERVIZOS

VÍDEOCONFERENCIA

Conectamos co deporte

Accede a unha das nosas salas de reunións esteas onde esteas.

CLUBBER

Nosa APP fácil de usar e gratuíta

A UFEDEGA ofrece gratuítamente a todas as Federacións Deportivas Galegas, unha aplicación 100% dixital que se utiliza desde o móbil ca última tecnoloxía QR. A App dixitaliza todo o proceso de inscrición/venda, control e identificación de accesos e  trazabilidade de deportistas, técnicos e espectadores.

ASESORAMENTO LEGAL DEPORTIVO

Dentro do marco Xurídico Deportivo da entidade federativa.

Tanto desde o punto de vista do xestor deportivo como do punto de vista estritamente deportivo.

 • Asesoramento documental da entidade
 • Información sobre o rexistro de Asociación Deportiva: Trámites
 • Órganos: Convocatorias.
 • Subvencións
 • Responsabilidade
 • Lei de Protección de Datos.
 • Reclamacións administrativas.
 • Trámites ante a Secretaría Xeral para o Deporte.
 • Subvencións públicas.
 • Procesos electorais.
 • Recursos administrativos.
 • Disciplina deportiva.

ASESORAMENTO LEGAL FISCAL

Servizo de asesoramento fiscal para as federacións deportivas galegas.

As federacións deportivas galegas poderán facer aquelas consultas que consideren sobre:

 • Asesoramento e xestión Fiscal.
 • Modelos fiscais: IVE/IVE, IRPF, imposto de sociedades, pagos a conta, etc.
 • Imposto sobre o Valor Engadido, liquidación trimestral e resumo anual.
 • Elaboración e tramitación de escritos, ante a Administración Tributaria.
 • Consultaría en materia fiscal
 • Formas de pago

COMUNICACIÓN

Promoción e difusión

A través das Redes Sociais da UFEDEGA, darase a máxima difusión a todos o eventos e campionatos que dende as Federacións Deportivas Galegas se realicen, co obxectivo de axudar a promoción destes acontecementos deportivos.

Séguenos nas nosas redes!