COMUNICACIÓN

A través das Redes Sociais da UFEDEGA, darase a máxima difusión a todos o eventos e campionatos que dende as Federacións Deportivas Galegas se realicen, co obxectivo de axudar a promoción destes acontecementos deportivos.